0

Regulamin Centrum Testowego Nart i Snowboardu DobraZima.plDefinicje


 • Centrum testowe —  Sentido Maciej Myszko ul. Świdnicka 49 50-028 Wrocław, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 9251927153, REGON 978103754.
 • Regulamin — niniejszy dokument.
 • Klient — podmiot korzystający z usług świadczonych przez Centrum Testowe nart i snowboardu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Postanowienia ogólne


 • Klient wypożyczający sprzęt narciarski musi być pełnoletni
 • Klient wypożyczający sprzęt osobiście zobowiązany jest do okazania dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość (dowodu osobistego oraz np. Prawa Jazdy lub Paszport) oraz podpisania regulaminu i umowy wypożyczenia.
 • Klient wypożyczający na odległość zobowiązany jest do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 50% wartości katalogowej nart lub zestawu snowboardowego. Kwota kaucji (depozytu) podana jest podczas składania rezerwacji.
 • Kaucja zostanie oddana klientowi maksymalnie do 7 dni roboczych od zwrotu sprzętu.
 • Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym terminie. Centrum Testowe nie zwraca kosztów za niewykorzystany czas wypożyczenia.
 • Zwrotu można dokonać osobiście lub odsyłając narty na nasz adres DobraZima.pl Świdnicka 49 50-028 Wrocław. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.
 • W przypadku, gdy Klient nie zwróci sprzętu w terminie przekraczającym 3 dni umownego terminu zwrotu, sytuacja będzie traktowana jako kradzież, co poskutkuje powiadomieniem odpowiednich organów ścigania.
 • Klient ponosi odpowiedzialność finansową za działania własne lub osób trzecich, powodujące nieprawidłowe używanie, uszkodzenie, zniszczenie lub utratę wypożyczonego sprzętu. Na czas wypożyczenia sprzętu klient jest za niego całkowicie odpowiedzialny.
 • Klient zobowiązany jest zgłosić wszystkie uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie jego eksploatacji, w czasie zdawania sprzętu.
 • W przypadku trwałego uszkodzenia sprzętu, Wypożyczalnia ma prawo doliczyć koszty naprawy.
 • Centrum Testowe oddaje Klientowi w użytkowanie sprzęt całkowicie sprawny i przygotowany do jazdy.
 • Centrum Testowe nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała zaistniałe w czasie wypożyczenia.
 • Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia akceptacji regulaminu.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (dz. u. z 1997r. nr 133, poz. 883) Klient musi wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.